Φωτογραφίες από το χωριό μας και την παραλία "Χωματί".